Політика конфіденційності

                                

Сайт www.domovoy.in.ua надає для ознайомлення Політику конфіденційності, виконання умов якої є обов’язковим для всіх користувачів, які планують використати цей Сайт www.domovoy.in.ua

Перед переглядом сайту www.domovoy.in.ua (далі – Сайт) просимо Вас ознайомитись з цією Політикою конфіденційності www.domovoy.in.ua (далі – Політика конфіденційності).

Повідомляємо Вам, що для використання Сайту Політика конфіденційності повинна бути прийнята Вами в повному обсязі. Якщо Ви (далі – Ви або Користувач) не приймаєте цієї Політики конфіденційності, не погоджуєтесь з нею повністю або частково, просимо Вас не використовувати Сайт.
Використовуючи цей Сайт, Ви висловлюєте згоду щодо положень цієї Угоди у повному обсязі, у тому числі Політики конфіденційності.

1. Загальні положення

1.1 У Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
Власник персональних даних – особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленої у письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про надання згоди.Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, що дозволяють прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована;

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних чи законом надано право обробляти ці дані від імені власника;

Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, власника або розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій власником чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

1.2 Повідомляємо Вам, що виконання вимог цієї Політики конфіденційності є обов’язком для ФОП Щукіна Н.В., зокрема її працівників або інших осіб, яким надано право обробляти персональні дані.

2. Збір та обробка даних

2.1 www.domovoy.in.ua може здійснюватися збір та обробка наступних даних користувачів:

1) прізвище, ім’я, адресу електронної пошти

2) дані, надані Користувачем під час реєстрації, зокрема, адресу електронної пошти, ім’я, пароль)

3) інформація про здійснення платежу (платіжної картки)

2.2. Автоматично може здійснюватись збір інформації з технічного засобу, пристрою користувача, з якого Користувач здійснив вхід на сайт. Така інформація може включати: інформацію про комп’ютер, мобільний пристрій, IP-адресу, операційну систему, тип браузера. Ця інформація не ідентифікує користувача та не є конфіденційною.

2.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних (користувача) про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, здійснюється при реєстрації його на Сайті.

2.4. ФОП Щукіна Н.В. не проводиться обробка даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2.5. Метою обробки персональних даних є обслуговування Користувачів: здійснення цивільно-правових відносин, проведення розрахунків за придбані товари/послуги, а також проведення рекламних заходів.

2.6. Обробка персональних даних здійснюється з метою збирання та зберігання даних Користувачів Сайту.

2.7. www.domovoy.in.ua є власником бази даних користувачів, які здійснили реєстрацію на Сайті.

2.8. Доступ до Ваших персональних даних буде надано лише уповноваженим працівникам www.domovoy.in.ua, особам, яким надано право здійснення обробки персональних даних користувачів, яких www.domovoy.in.ua залучив на підставі відповідного договору відповідно до мети, зазначеної в Політика конфіденційності, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації.

3. Права користувача

3.1.Користувач сайту як суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи ;

8) звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові4. Використання персональних даних

4.1 www.domovoy.in.ua використання персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних (користувача) у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.2 www.domovoy.in.ua створюють умови для захисту персональних даних.

4.3 Використання персональних даних суб’єктами відносин, пов’язаних з персональними даними, здійснюється тільки відповідно до обов’язків, які, зокрема, передбачають недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

4.4 www.domovoy.in.ua забезпечує використання технічних та організаційних засобів для забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних.

4.5 Особи, які здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних згідно з виконанням своїх обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних.

4.6 Особи, які мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, дотримуються вимог законодавства в тому числі Закону України «Про захист персональних даних».

4.7 Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але в будь-якому випадку не більше терміну зберігання даних, певної згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

4.8 Користувачі такі, що повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені законодавством, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються (можуть передаватися його персональні дані) після здійснення реєстрації на Сайті.

5. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб

5.1 Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, наданого власнику персональних даних, або відповідно до вимог закону.

5.2 Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім даних, що отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику , під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

5.3 Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо вказана особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або не може їх забезпечити.

5.4 Суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, подає запит про доступ (далі – запит) до персональних даних власнику персональних даних з дотриманням вимог, визначених чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».

5.5 У запиті вказується:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце знаходження) та реквізити документа, що засвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи – заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи – заявника);

3) прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу, щодо якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, щодо якої подається запит, відомості про власника чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що записуються;

6) мета та/або правові підстави для запиту.

5.6. Термін вивчення запиту щодо його задоволення неспроможна перевищувати десяти робочих днів із дня надходження.

5.7. Протягом цього терміну власник персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

5.8. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів із дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

5.9. Суб’єкт персональних даних має право отримання будь-яких відомостей себе у будь-якого суб’єкта відносин, що з персональними даними, за умови надання інформації, передбаченої законодавством.

5.10.Відстрочення доступу суб’єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

5.11. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. У цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, неспроможна перевищувати сорока п’яти календарних днів.

5.12. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

5.13. У повідомленні про відстрочку зазначаються: 1) прізвище, ім’я та по батькові посадової особи; 2) дата надсилання повідомлення; 3) причина відстрочення; 4) термін, протягом якого задоволено запит.

5.14. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

5.15. У повідомленні про відмову зазначаються: 1) прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі; 2) дата надсилання повідомлення; 3) причина відмови.

5.16. Рішення про відстрочку або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржене до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

5.17. www.domovoy.in.ua власники, розпорядники персональних даних та треті особи вживають заходів щодо забезпечення захисту цих даних від випадкових втрат або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

5.18. Відповідальна особа, яка організує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних з питань дотримання законодавства про захист персональних даних.

6. Додаткові положення

6.1 Умови Політики конфіденційності можуть переглядати або оновлюватися без попереднього повідомлення користувача. У зв’язку з цим перед кожним використанням сайту, відвідувач сайту, Користувач повинен переглянути Політики конфіденційності.

6.2 Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності та підлягає виконанню з моменту її опублікування на Сайті.

6.3 Якщо Користувач не погоджується з актуальною (новою) редакцією Політики конфіденційності, Користувач не може використовувати цей Сайт.

6.4 Ця Політика конфіденційності не може бути змінена користувачем як загалом, так і частково.

6.5 Ця Політика конфіденційності є невід’ємною частиною угоди.

6.6 Якщо у Вас є питання щодо цієї Політики конфіденційності, будь ласка, звертайтесь в www.domovoy.in.ua, за телефонами вказаними на сайті.

Кошик